Indeks sprawności fizycznej Zuchory

Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory

1.       Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan
i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć.

2.       Skoczność - Skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.
(wynik zaokrągla się do "całej stopy")

3.       Siła ramion - Zwis na drążku (może być np. gałąź).
Wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudnośi (patrz tabela).

4.       Gibkość - Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem
skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.

5.       Siła mięśni brzucha - Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem.
Wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia - "nożyce poprzeczne".

6.       Wytrzymałość - Bieg ciągły - dwa warianty przeprowadzenia próby:

o        bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - mierzymy czas biegu

o        bieg na odległość - mierzymy przebiegnięty dystans.


NORMY, OCENY - SPRAWDŹ SIĘ !

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING